Кыргызстанда IT технология жаатына суроо талаптар көбөйүп, анын ичинен Талас облусунда IT тармагындагы окуу жайлар жоктугуна байланыштуу «Альянс Алтын» өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Россия мамлекетинин iFellow компаниясы менен келишим түзүп студенттерди окутуу жүрүп баштады.Тандалып алынган 15 студенттин окуу каржылары фонд тарабынан каржыланып , окутуу 2 айга созулат.Алгач студенттер менен танышуу максатында офлайн окутулат, андан соң окутуу онлайн форматында улантылат.Студенттер окууларын ийгиликтүү аяктагандан соң эл аралык деңгеээлдеги сертификаттар тапшырылат жана арасынан каалоочуларга iFellow компанияcына иштөөгө мүмкүнчүлүктөр да түзүлөөрүн белгилешти.Дүйнөлүк эксперттер кийинки жылдары мындай программаларда иш алып баруу жана IT адистиги чоң суроо-талапты жараткан кесипке айланарын айтып келишет. Бул кесипте аймактык жана аралык чек жок.