Здравоохранение является одним из важных сфер, активно финансируемых Фондом “Бакубат Талас”. Одним из проектов, получивших финансирование в сфере здравоохранения, является приобретение автомашин «Скорой помощи».В 2018 году Фондом была приобретена машина скорой помощи для ГСВ №4 Филиала «Долоно» Центра семейной медицины Таласского района, а в 2020 году для службы «Скорой помощи» ГСВ №6.

Саламаттыкты сактоо тармагы — Бакубат Талас Фонду тарабынан активдүү каржыланган маанилүү багыттардын бири. Саламаттыкты сактоо тармагында каражат алган долбоорлорубуздун бири — тез жардам унааларын сатып алуу.Фондубуз 2018-жылы Талас райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун Долоно филиалынын №4 ГСВсын, ал эми 2020-жылы №6 ГСВнын тез жардам кызматын 2 жаны унаа менен камсыз кылган