Кара-Буура районунун Бакайыр айыл аймагында сугат суунун тартыштыгы жалпы айыл элине чөң көйгөй жаратып келет.Себеби Таластын башынан жана этегинен дагы бул айылга суу келбейт. Өзөндөрдөн келген суунун эң оболу 1,5 кубка чейин суу келет, ал эми азайган кезде 1 куб суу менен 900 кожолук жана 2000 га үлүш жерлер суу ичет..Сугат суунун тартыштыгынан жана суу жоготуунун жогору болуусунан улам ирригациялык системаларды калыбына келтирүү жана суу башкарууну оптималдаштыруу иштерин талап кылууда. Кара-Сай айылындагы «Бакайыр» арыгын 354 метр жерине суу бөлүштүрүү бассейиндери менен бирге лоток орнотуууга жана 300 метр эски арыктарына ремонттоо иштерин жүргүзүүдө “Альянс Алтын” өнүктүрүү фонду тарабынан 1 млн 633 миң сомго ремонттоо иштерине керектүү каражаттарын алып берди. Аталган аралыкты оңдоо абдан маанилүү болгон,себеби союздан калган эски лотоктор жараксыз болуп суу толук көлөмдө акпай калган.