“Бакубат Талас” фонду 

Талас районунун Кырк-Казык айылындагы» Наристе» балдар бакчасынын балдар ойноочу аянтчасына үстү жабылган 2 тапчан  курулуп, имаратынын тегерегине суу аккычтарын  орнотуп ошондой  эле жарыктандыруу жана электро монтаждары жаңыртылып  жалпы суммасы 561 миң сомго каражат бөлүп берди.