Сегодня состоялось открытие нового отделения на 40 мест в Кара-Бууринской территориальной больнице Таласской области, где Фонд «Бакубат Талас» стал одним из спонсоров, выделив для больницы более миллиона сомов. Средства были направлены на внутреннее оборудование отделения: койки, шкафы, столы, холодильники, мониторы и многое другое.

Бүгүн, Талас облусунун Кара-Буура аймактык ооруканасында 40 орундуу жаңы бөлүм ачылды, ал жерде Бакубат Талас Фонду башкы демөөрчүлөрдүн бири болуп, ооруканага миллион сомдон ашык каражат бөлүп берди. Каражат бөлүмдүн ички жабдуулары: керебеттер, шкафтар, столдор, муздаткычтар, мониторлор жана башка көптөгөн нерселерге жумшалды.