В целях поддержки швейной отрасли и создания новых рабочих мест в городе Талас Фондом “Бакубат Талас” было профинансировано приобретение более 20 единиц швейного оборудования. Тем самым были созданы новые рабочие места для девушек и женщин рукодельниц.В предприятии работают почти два десятка работниц, для них были созданы удобные условия для работы, к примеру некоторые работницы с маленькими детьми, беременные или еще с другими вескими причинами, могут работать на дому.

Талас шаарында тигүү тармагын колдоо жана жаңы жумуш орундарын түзүү максатында, Бакубат Талас фонду 20дан ашык тигүүчү машина сатып алууну каржылап, кыздар жана аялдар үчүн жаңы жумуш орундары түзүлдү.Компанияда дээрлик жыйырма аял жумушчу иштейт, алар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, мисалы, кичинекей балдары бар, кош бойлуу аялдар же башка жүйөөлүү себептери бар болсо, кээ бир жумушчулар үйдөн отуруп иштей алышат.