Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы ооруканасынын Көк-Ой айылында жайгашкан бөлүмүнө керектуу муктаждыктарын сатып алууда “Бакубат Талас” фондусунан жалпы суммасы 905 400 сомго каражат каралган..Анда 625 400 сомго ооруканага керектуу матрастар,стол стулдар, холодильниктер,термо сумкалар ,электро товарлар алынды. Андан тышкары 280 000 сомго  4,5 тонналык  таштанды ташууга прицеп ташпырылып берилди.