Фонд Благосостояния “Бакубат Талас” регулярно оказывает помощь детским садам и школам области. Один из таких детских садов, получивших помощь от нашего фонда, детский сад “Бүчүр” в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района. Фондом было профинансировано замена окон и дверей здания детского сада.Заведующая детским садом Дамира Осконалиева поблагодарила фонд и отметила, что после установки новых окон в комнатах стало теплее.

«Бакубат Талас» фонду облустагы бала бакчаларга жана мектептерге көмөк көрсөтүп келүүдө. Биздин фонддон жардам алган бала бакчалардын бири — Кара-Буура районунун Кызыл-Адыр айылындагы “Бүчүр” бала бакчасы болду. Фонд бала бакчанын имаратынын терезе-эшиктерин алмаштыруу иштерин каржылап берген.Бала бакчанын жетекчиси Дамира Өскөналиева фондко ыраазычылыгын билдирип, жаны терезелер коюлгандан кийин бөлмөлөрдө жылуулук жакшы сакталып, балдар кенен кесир ойноп калганын белгилеп кетти.